Bouncer

Gebruikershandleiding Bouncer 

 

1     Voorwoord

 

Deze documentatie hoort bij de Bouncer. Bewaar deze documentatie daarom zorgvuldig. Hierin treft u aanwijzingen voor gebruik en onderhoud.

Aanbevolen wordt een exemplaar op te bergen. Atelier Michel Koene kan u eventueel een extra exemplaar leveren. Bij overdracht van de Bouncer dient de documentatie meegeleverd te worden.

De figuren opgenomen in de tekst van deze documentatie zijn slechts illustratief. Ze zijn alleen bedoeld als hulpmiddel bij de tekst, de werkelijke uitvoering en afmetingen kunnen afwijken.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schades, die het gevolg zijn van:

 • Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op het artikel of in de gebruikershandleidingen
 • Onvoldoende onderhoud
 • Gebruik voor andere toepassingen dan beschreven in de gebruikershandleidingen
 • Wijzigingen aan het product door derden. Hieronder valt ook het toepassen van andere dan voorgeschreven vervangingsonderdelen

Zie verder het hoofdstuk garantie en aansprakelijkheid.

 

2     Inleiding

 

De Bouncer is een product gemaakt voor kinderen en volwassenen die hun hoofd goed rechtop kunnen houden, maar nog niet kunnen lopen. De persoon zit in een zacht stoffen stoeltje dat met een verende constructie aan het plafond wordt opgehangen. Hij kan zich met zijn tenen afzetten tegen de grond en zo op en neer bewegen. Een Bouncer is niet gemaakt om mee te springen of schommelen!

 

3     Belangrijke aandachtspunten

 

 • Alleen gebruiken onder toezicht.
 • Controleer voor ieder gebruik de Bouncer op beschadigingen zoals los stiksel, rafelige banden, scheuren, niet goed werkende sluitingen of slijtage aan elastieken.
 • Controleer voor gebruik of u de juiste maat Bouncer (zie 4.1) en de juiste elastieken (zie 4.2) heeft
 • Bij beschadiging de Bouncer niet meer gebruiken!!
  Neem contact op met Atelier Michel Koene over reparatie of vervanging.
 • Breng geen veranderingen aan.
 • Niet blootstellen aan vuur of smeulende voorwerpen.
 • Breng de Bouncer niet aan als je denkt dat de veiligheid van de gebruiker in het geding is.
 • Geen enkel produkt is 100% “fool-proof”, blijf zelf nadenken over hoe de Bouncer gebruikt wordt.


4     Gebruik

 • Een Bouncer is alleen voor kinderen en volwassenen die het hoofd goed rechtop kunnen houden, maar die nog niet kunnen lopen.
 • Blijf altijd bij de gebruiker als hij/zij in de Bouncer zit.
 • Gebruik de Bouncer niet om te schommelen.
 • Laat de gebruiker niet in de Bouncer slapen.
 • Bekijk of de bevestiging stevig genoeg is om het gewicht van de gebruiker te dragen. Doorgaans dient de constructie 3x het lichaamsgewicht te moeten kunnen dragen
 • Controleer iedere keer voor gebruik of de Bouncer goed bevestigd en vergrendeld is. Controleer ook de elastieken regelmatig. Deze kunnen aan ernstige slijtage onderhevig zijn. Zorg ervoor dat de Bouncer strak genoeg zit, zodat de gebruiker er niet in verstrengeld kan raken.
 • Zorg ervoor dat de Bouncer nergens knelt en dat de gebruiker niet wordt belemmerd bij het ademen.
 • Zorg ervoor dat alleen de voeten de grond kunnen raken.
 • Haal de gebruiker altijd uit de Bouncer als de zithoogte versteld moet worden.
 • Let op de gewichtsklasse voor gebruik. De gewichtsklasse wordt op de elastieken aangegeven. Zie tabel gewichtsklassen. Overbelasting van de elastieken kan ernstig gevaar (knappen en wegschieten) opleveren.
 • Verwijder de Bouncer als deze niet gebruikt wordt.

4.1   Maatvoering

De Bouncer wordt in diverse maten geleverd. Deze maat staat vermeld op het waslabel en is herkenbaar aan de kleur band welke gebruikt is.
Let op! Wordt een verkeerde maat gebruikt ontstaat de kans tot beknelling of instabiliteit en er uit vallen.

lichaamslengte

Maat

Kleur

90-110cm

100

rood

105-125cm

115

blauw

120-140cm

130

groen

135-155cm

145

geel

150-170cm

160

multicolor

165-185cm

175

wit

180-200cm

190

zwart4.2  
Elastieken en gewichtsklassen

De los verkrijgbare Bouncerelastieken zijn voorzien van een nummer. Dit ingeslagen nummer geeft aan voor welk lichaamsgewicht deze elastiek gebruikt kan worden. De elastieken dienen aan beide zijden van de Bouncer gelijk te zijn en er mogen maximaal 4 elastieken per zijde gebruikt worden.

lichaamsgewicht

Aantal elastieken per zijde

Totaal aantal elastieken

 

elastiek 10kg

elastiek 25 kg

 

10-20kg

1

 

2

20-40kg

2

 

4

40-50kg

 

1

2

50-60kg

3

 

6

60-70kg

1

1

4

70-80kg

4

 

8

80-90kg

2

1

6

90-100kg

 

2

4

Voorbeeld: iemand heeft een lichaamsgewicht van 66kg. Volgens de tabel valt deze gebruiker in de categorie van 60-70kg. Dat betekent dat er per zijde 1 elastiek van 10kg en 1 elastiek van 25kg gebruikt dient te worden. Men dient dus in totaal 4 (2x2) elastieken te hebben/bestellen.

Bij overschrijding van het aangegeven lichaamsgewicht zullen de elastieken sneller slijten en bestaat de kans dat de elastieken zullen knappen waardoor de gebruiker ten val komt en de elastieken gevaarlijk weg kunnen schieten. Zodra de gebruiker lichter is dan het aangegeven lichaamsgewicht zal de Bouncer minder verend effect hebben.4.2  
Ophanging

Het ophangen van een Bouncer vereist enige kennis van de constructie waaraan de Bouncer opgehangen wordt. Doordat de Bouncer opgehangen wordt aan elastieken spreken we niet alleen over een statische (stilhangende) belasting maar ook over een dynamische (bewegende) belasting. Door deze dynamische belasting dient men rekening te houden met een belasting van 3x het lichaamsgewicht van de gebruiker verdeeld over 2 ophangpunten. Voorbeeld: Een gebruiker heeft een lichaamsgewicht van 66kg. De totale maximale belasting op de constructie wordt dan 198kg(3x66kg). Per ophangpunt is dat 99kg.

De ophangpunten dienen verstelbaar te zijn en afhankelijk van lichaamslengte & lichaamsgewicht dient er rekening gehouden te worden met 250cm tot 350cm ophanghoogte.

5     Risico’s

 

Houdt rekening met de mogelijkheid van:

 • Afknelling
 • Verstrengeling
 • Verstikking
 • Psychische belasting
 • Overbelasting met valgevaar bij te weinig of te lichte elastieken

 

 

6     Melding maken

 

Meld incidenten die door de Bouncer zijn veroorzaakt aan Atelier Michel Koene. Wij kunnen dan maatregelen nemen ter voorkoming van een soortgelijk incident in de toekomst.

 

 

7     Onderhoud, reparatie

7.1   Onderhoud

 

Controleer regelmatig op slijtage. Let hierbij vooral op de elastieken, sluitingen en op loszittende stiksels. Bij reinigen rekening houden met de  wasvoorschriften welke vermeld staan op het produkt! Mochten deze niet leesbaar zijn contact opnemen met Atelier Michel Koene.

 

7.2   Reparatie

 

 • Tijdens de garantieperiode mogen er alleen door Atelier Michel Koene reparaties worden uitgevoerd.
 • Raadpleeg bij reparaties buiten de garantieperiode Atelier Michel Koene.
 • Alle onderdelen die vervangen worden dienen minimaal aan de specificaties van de oorspronkelijke onderdelen te voldoen. Gebruik het originele fabrikaat. Indien twijfel bestaat: raadpleeg Atelier Michel Koene.
 • Alle onderdelen kunnen besteld worden bij Atelier Michel Koene.

 

Alle reparatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door deskundig personeel. Raadpleeg altijd Atelier Michel Koene.

 

Contactadres:

 

Atelier Michel koene

De Seize 4

9001 XT  Grou

 

T  0566-621056

F  0566-621185

 

I   www.michelkoene.nl

[email protected]

 

8     Garantie en aansprakelijkheid

8.1   Garantie

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande garantiebepalingen:

 

 • Atelier Michel Koene verstrekt garantie aan de eerste gebruiker tot 24 maanden na levering
 • Gebreken moeten voor het verstrijken van de garantietermijn bij Atelier Michel Koene worden gemeld
 • De garantie is van toepassing op gebreken die:
  • Optreden tijdens normaal gebruik van het artikel
  • Ontstaan door ondeugdelijke konstruktie of materialen
  • Door gebrekkig vakmanschap van Atelier Michel Koene of diens toeleverancier ontstaan
 • De garantie vervalt bij gebreken die optreden door:
  • Normale slijtage (slijtage aan elastieken vallen buiten de garantie)
  • Ondeskundig of oneigenlijk gebruik
  • Beschadigingen door scherpe voorwerpen
  • Beschadigingen tijdens transport
  • Wijzigingen die zijn aangebracht zonder toestemming van Atelier Michel Koene
  • Verwijderde merk-, naam- en typeaanduiding
 • Bij optredende gebreken zal Atelier Michel Koene:
  • De onderdelen vervangen. Atelier Michel Koene wordt de eigenaar van de vervangen onderdelen
  • De gebreken herstellen
  • Voor een andere vervangende oplossing kiezen, als herstel redelijkerwijs niet mogelijk is
 • In geval van storingen dient het artikel bij de leverancier ter reparatie aangeboden te worden, anders worden reis- of verzendkosten in rekening gebracht
 • Atelier Michel Koene behoudt zich het recht voor om de artikelen zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen
 • De garantie is slechts dan geldig als de originele faktuur overlegd kan worden

 

8.2   Aansprakelijkheid

 

Atelier Michel Koene is niet aansprakelijk voor:

 

 • Onveilige situaties, ongevallen en schades die het gevolg zijn van het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op het artikel of in de documentatie
 • Ondeskundig of onjuist gebruik of onderhoud
 • Het gebruik van andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in deze documentatie
 • Het gebruik van andere dan voorgeschreven onderdelen
 • Reparaties zonder toestemming van Atelier Michel Koene
 • Wijzigingen aan het artikel
  • Voor gevolgschade door storingen of gebreken aan het artikel (bijvoorbeeld schade aan: produkten, gebouwen, bedrijfsonderbreking, vertraging etc.)

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x