Privacy

Atelier Michel Koene hanteert een strikt privacybeleid. Zij garandeert dan ook dat:

  • Uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking worden gesteld of worden verkocht aan derden.
  • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
  • Uw gegevens uitsluitend door Atelier Michel Koene worden gebruikt om u van zo relevant  mogelijke informatie en aanbiedingen te voorzien.

Het beleid van Atelier Michel Koene inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren dan ook enkel alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hieronder vermelde adres.

Cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x